اخبار و اطلاعات

بیماری اسهال در سگ ها

این بیماری به چند علت ممکن است رخ بدهد که شامل: ناراحتی معده یا روده ی کوچک و یا ناراحتی اعصاب است و اگر به این چند علت نبود می توان ان را نشانه ای از یک مشکل جدی تر دانست که نیاز به مراقبت های ویژه نیاز دارد اسهال مزمن نیز یک بیماری اساسی […]